۱۳۹۰ آبان ۲۵, چهارشنبه

جنت نامه

1- طرح حذف سه صفر از سن آیت اله جنتی و دادن لقب نمیرالمومنین در سازمان ثبت احوال در حال بررسی است.
2- جنتی ضمن تکذیب شدید عبارت "یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچکی نبود"، بر حضور فعال خود در آن مقطع حساس تاریخ تأکید کرد.
3- من احمد جنتی هستم،اینجا بهشته،اینجا آدم و حوا یه سیب خوردن اگه خدا بفهمه دهنمون سرویسه،آی لاو یو پی ام سی.
4- قول احمد جنتی: آقا من خودم شاهد بودم آقا. این پرندگان ابابیل که اومدن، علاوه بر سنگ، بعضی هاشون که شیطون بودن حتی ریدن سر سپاه ابرهه!
5- تابستون که میشه هیچ وقت خودم رو نمی بخشم که چرا به نوح نگفتم این یک جفت پشه رو سوار نکن...[برگی از خاطرات جنتی - جلد 42 - آخرای کتاب]
6- می گن نوح رو جنتی ختنه کرده!
7- میگن جنتی یه بار سنش به 999 رسیده رمز زده دوباره صفرش کرده.
8- نه نه نه!ببین!اشتباه میزنی!
دو ره لا می فا
دو دو ره لا می
اینجوری بزن!
[جنتی در حال آموزش شیپور به اسرافیل]
9- بابا این آقاهه اصلا کار نمیکنه ها
_ ولش کن پسرم ، یه نگاهی به سن و سالش بنداز ، نمیتونه 
(اعتراض اسماعیل نسبت به کمک نکردن جنتی در ساخت کعبه)
(اعتراض اسماعیل نسبت به کمک نکردن جنتی در ساخت کعبه)
10- یه خط هم از این وری بکش آفرین پسرم ( جنتی در حال آموزش رسم مثلث به فیثاغورث)
ارسال یک نظر