۱۳۹۰ آبان ۲۵, چهارشنبه

31 Akse Bi Nazir Az Ertefa !!! <~

صبح همگي بخير و شادي ...
عكاسي از ارتفاع خودش يه فلسفه اي داره ... چه برسه به اينكه بري تو ارتفاع هم وايسي و عكس بندازي !!!
با ديدن اين عكسها چه احساسي پيدا ميكنيد ؟ دوست داشتيد جاي اين افراد بوديد ؟!
 
 

http://marshal-modern.ir/Archive/24267.aspx
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ارسال یک نظر