۱۳۹۰ آبان ۱۶, دوشنبه

وقتی یک ربات به هاشمی رفسنجانی "قیچی افتتاح" می دهد!
عکس: وقتی یک ربات به هاشمی رفسنجانی "قیچی افتتاح" می دهد!
 

ارسال یک نظر