۱۳۹۰ آبان ۲۹, یکشنبه

مسیر سبز + کلیسای نامرئی 

این تونل قطار رویایی معروف به مسیر سبز، در اکراین واقع شده است.
 
گروه اینترنتی ایران سان 

گروه اینترنتی ایران سان

گروه اینترنتی ایران سان

گروه اینترنتی ایران سانکلیسای نامرئی واقع در بلژیک بصورتی طراحی شده است که فقط از یک زاویه مخصوص بصورت کلیسا نمایان خواهد شد. در بقیه زوایا تقریبا چیزی از کلیسا مشخص نیست.


گروه اینترنتی ایران سان

گروه اینترنتی ایران سان

گروه اینترنتی ایران سان

گروه اینترنتی ایران سان

گروه اینترنتی ایران سان

گروه اینترنتی ایران سان

گروه اینترنتی ایران سان 
ارسال یک نظر