۱۳۹۰ آبان ۱۴, شنبه

Aks Haye Bi Nazir Va Kamyab Az Iran Ghadim (Dahe 40)!!!!!
 
 
 
 
عكس هايي ديدني از تهران قديم در دهه 40
مجموعه عكس هايي از نوع زندگي و مردم شهر تهران در دهه 40 ، قبل از انقلاب
 
ارسال یک نظر