۱۳۹۰ آبان ۲۸, شنبه

ابري در استراليا
  
نوعي ابر بسيار جالب در شمال استراليا و در ساعات اوليه صبح تشکيل ميشود که شبيه رول يا استوانه است! طول اين ابر به 1000 کيلومتر هم ميرسد و ارتفاع آن بين يک تا دو کيلومتر است و با سرعت 60کيلومتر در ساعت حرکت ميکند. ديدن چنين صحنه اي واقعا هيجان انگيز است!
 
-- --
ارسال یک نظر