۱۳۹۱ شهریور ۱۲, یکشنبه

talafi

در پي گراني سكه
خانمها به مردها اعلام كردند ، اگر مهريه را نپردازيد ،
تنگه را خواهيم بست .
 
در همين مورد مردها اعلام كردند ،
اگر تنگه بسته شد ، ما هم لوله نفت را به كشورهاي همسايه انتقال خواهيم داد !!!
ارسال یک نظر