۱۳۹۱ شهریور ۳۱, جمعه

نامه یک شیرازی به رهبر

نامه یک شیرازی به رهبر:
سلام آقو، نخسه! كاكو سرعلی، يِي خواهشی دوشتم: پارسال كه سال تلاش مضاعف بود بچا خرد شدن. امسالم كه جهاد اقتصادی بود ديگه بدتر. به علی از كت و كول اِفتاديم. اَی میشه سال دیگه رو بِيذار "سال استراحت مطلق و خواب مضاعف" تا يِي نفسي بكشيم. به خدا له له شديم رفت!
ارسال یک نظر