۱۳۹۱ خرداد ۱۷, چهارشنبه

joke Jadid


بچه تخسه به مامانش میگه اگه اذیتم کنی با سوزن حاملت میکنم

مامان: چطوری؟

بچه: به کاندومهای بابا سوزن میزنم !!!ترکه به روانپزشک میگه: اعصابم خورده، داغونم،افسرده ام

دکتر: متأهلی؟  ببین جانم من خودم وقتائی که اینجوری میشم ترتیب

زنمو میدم و خوب میشم

ترکه چند روز بعد میاد میگه دکتر دمت گرم، خیلی بهترم ولی

خونتون خیلی بد مسیره و زنتم خیلی جیغ جیغ میکنه !!!به زنه میگن ماشالا شما چقدر چاقی!؟

میگه من کیک حاج آقام

طرف میگه: باریکلا به حاج آقا با دوتا تخم و یه همزن چه کیکی

درست کرده!!!!!؟ترکه چند تا زن خرابو میبره مشهد توبه کنن وسط راه طاقت نمیاره و ترتیبشونو
میده. میره دم حرم وامیسته میگه یا امام رضا اینا نمیامدن توبه کنن، من مجبور
شدم بکن بکن بیارمشون!!!لره ادعا میکنه امام زمانه. مردم میریزن سرش میزننش. زیر مشت و لگد دادمیزنه:
پفیوزا ظهور که نکردم... اومدم بهتون سربزنم!اوج بد بیاری یه زن: بره بهشت ببینه فامیلای شوهرشم اونجان!زندگی مانند آلت مرد است: نرم و افتاده... زنها سختش میکنند!

یه زن خراب از خونه پیرمرده میاد بیرون هرهر میخندیده، بهش میگن چرا میخندی؟
میگه مادرفلان منو ایستاده میکنه ولی نمازشو نشسته میخونه!
ارسال یک نظر