۱۳۹۱ خرداد ۲۵, پنجشنبه

تصـایری از تبلیـغات مبتـکرانه و مفـهومی
تصـایری از تبلیـغات مبتـکرانه و مفـهومی!

تبلیغات، راز جلب مشتری به سوی محصولات و یا خدمات هستند. در عصر تکنولوژی تبلیغات مفهومی و هنرمندانه جایگاه ویژه ای در میان مشتریان دارند. تبلیغاتی که مشتری را در نگاه اول به مقصودش برساند و او را به فکر وادار کند و یا اینکه از طریق عکس و بدون هیچ کلامی، مفهوم را برساند. در ادامه ایمیل برخی از این تبلیغات هوشمندانه و مبتکرانه و در عین حال مفهومی را می بینیم:

 


ارسال یک نظر