۱۳۹۱ اردیبهشت ۳, یکشنبه

Majaleye Mod Vog 1348


 

 
ماشــین زمان  - مجله مد ایرانی وگ 1348
 

مناظری از تهران، اصفهان، شیراز و تخت جمشید پسزمینه ی ‫عکس های منتشر شده در شماره ی دسامبر سال ۱۹۶۹ (آذر ۱۳۴۸) مجله ی مد «وگ‬» هستند. در این شماره تصویری نیز از فرح دیبا دیده می شود که لباسی از سوزندوزی بلوچ بر تن دارد. صفحه ی بوتیک این شماره نیز بوتیک «نامبر وان، خیابان صنیع الدوله» متعلق به ویدا زاهدی را معرفی می کند.ارسال یک نظر