۱۳۹۰ دی ۱, پنجشنبه

یلدا مبارک

پاییز فصل قشنگی است گرچه فصل ریختن برگهاست و نشانی از پایان در خود دارد اما نجوای رویشی دوباره را نوید میدهد آخرین لحظات پاییز در گذر است و طولانی ترین لحظه فرا میرسد سالهای زندگیت بیش از برگهای خزان و لحظات عمرت زیباتر از هر پاییز هرچه خوبی و خیر است برای تو میخواهم یلدا مبارک  
جلوه هایی از طبیعت وصف ناپذیر پائیز ...ارسال یک نظر