۱۳۹۰ دی ۲, جمعه

این چه حرفی است که درعالم بالا ست بهشت

هرکجا بخت خوش افتادهمان جاست بهشت

دوزخ ازتیرگی بخت درون توبود

گردرون تیره نباشدهمه دنیاست بهشت

ارسال یک نظر