۱۳۹۰ دی ۷, چهارشنبه

استفاده از تبلیغات برای حل مشکلات ِ مهم ِ جهان!
تبلیغات تامل برانگیز در مورد مشکلات موجود در جهان که باید در مورد آنها چاره ای اندیشید.

اثر پذیری کودکان از سیگار کشیدن دیگران

تبلیغاتی که از خاطر نمی روند | www.Persian-Star.org


خفقان

تبلیغاتی که از خاطر نمی روند | www.Persian-Star.org


در اهمیت بستن کمربند در هنگام رانندگی

تبلیغاتی که از خاطر نمی روند | www.Persian-Star.org

تبلیغاتی که از خاطر نمی روند | www.Persian-Star.org


سفره غذای افراد نیازمند و مسکین!

تبلیغاتی که از خاطر نمی روند | www.Persian-Star.org

تبلیغاتی که از خاطر نمی روند | www.Persian-Star.org


محل پارک رانندگان مست!

تبلیغاتی که از خاطر نمی روند | www.Persian-Star.org


اعدام کودکان

تبلیغاتی که از خاطر نمی روند | www.Persian-Star.org


آخر عاقبت حرف زدن با موبایل در حین رانندگی

تبلیغاتی که از خاطر نمی روند | www.Persian-Star.org


مضرات چاقی

تبلیغاتی که از خاطر نمی روند | www.Persian-Star.org

تبلیغاتی که از خاطر نمی روند |  www.Persian-Star.org


پرخوری

تبلیغاتی که از خاطر نمی روند | www.Persian-Star.org
تبلیغاتی که از خاطر نمی روند | www.Persian-Star.org

تبلیغاتی که از خاطر نمی روند | www.Persian-Star.org


کیف
۳۲ یورویی در مقابل تنها ۴ یورو که معادل غذای یک هفته گرسنگان آفریقاییست

تبلیغاتی که از خاطر نمی روند | www.Persian-Star.org


فقدان آب آشامیدنی باعث کشته شدن سالیانه هشت میلیون نفر میشود

تبلیغاتی که از خاطر نمی روند | www.Persian-Star.org


تبلیغی در جهت به سرپرستی گرفتن کودکان یتیم

تبلیغاتی که از خاطر نمی روند | www.Persian-Star.org


در اعتراض به نقض حقوق بشر در کشور چین و در آستانه المپیک

تبلیغاتی که از خاطر نمی روند | www.Persian-Star.org


سیگار روزانه 14000 نفر از مردم جهان را تهدید به مرگ می کند

تبلیغاتی که از   خاطر نمی روند |  www.Persian-Star.org


کسانیکه سیگار نمی کشند عمر طولانی تری دارند!

تبلیغاتی که از خاطر نمی روند | www.Persian-Star.org
 

ارسال یک نظر