۱۳۹۰ آذر ۲۵, جمعه

? هيچ ميداني مسلماني به چيست

? هيچ ميداني مسلماني به چيست
دوستان حتما به شعر انتهای عکسها توجه کنید لطفا!!!1
 
 
همه دوسش دارن هم بازي شو و هم چهره و لبخند زيباشو
ولي به نظر ميرسه اخلاق انساني اون زيباتره
   
واعظي پرسيد از فرزند خويش 
    هيچ ميداني مسلماني به چيست
 
صدق و بي آزاري و خدمت به خلق   
هم عبادت هم كليد معنويست
گفت از اين معيار اندر شهر ما   
يك مسلمان هست آنهم ارمني است
ارسال یک نظر