۱۳۸۹ اسفند ۲۵, چهارشنبه

عکسهایی از معروف ترین آدم کوتوله های دنیا

وجود انسانهای معروف به ادم کوچولوها از قدیم مورد توجه همه بوده و داستان نویسان و فیلم سازان بر مبنای واقعیت محصولات ارئه و تولید کردند

این تصاویر نشان دهنده انسانهایی است که جوز معروفترین کوتوله های جهان بودند.
عکسهایی از معروف ترین آدم کوتوله های دنیا
عکسهایی از معروف ترین آدم کوتوله های دنیا
عکسهایی از معروف ترین آدم کوتوله های دنیا
عکسهایی از معروف ترین آدم کوتوله های دنیا
عکسهایی از معروف ترین آدم کوتوله های دنیا
عکسهایی از معروف ترین آدم کوتوله های دنیا
عکسهایی از معروف ترین آدم کوتوله های دنیا
عکسهایی از معروف ترین آدم کوتوله های دنیا
عکسهایی از معروف ترین آدم کوتوله های دنیا
عکسهایی از معروف ترین آدم کوتوله های دنیا
عکسهایی از معروف ترین آدم کوتوله های دنیا
عکسهایی از معروف ترین آدم کوتوله های دنیا
عکسهایی از معروف ترین آدم کوتوله های دنیا
عکسهایی از معروف ترین آدم کوتوله های دنیا
عکسهایی از معروف ترین آدم کوتوله های دنیا
عکسهایی از معروف ترین آدم کوتوله های دنیا


ارسال یک نظر