۱۳۹۰ فروردین ۱, دوشنبه

7 Sin Zire Khalije Hamishe Fars

تصاوير سفره 7‌سين زير آبهاي خليج فارس

قراردادن سفره هفت سين در زير آبهاي خليج هميشه فارس اولين بار توسط خانم غنچه گلبافيان انجام شد. در دي ماه 85 طرØ­ي به عنوان سفره هفت سين در زير خليج هميشه فارس از طرف آقاي مهدي اميني فر به شبکه 2 سيما ارائه گرديد اما طرØ­ ايشان به دليل کمبود بودجه انجام نشد.

طرØ­ آقاي اميني فر اينگونه بود که سفره هفت سين توسط اقوام ايراني شامل: شمالي و جنوبي و ترک و لر و... وسايل سفره هفت سين را به ساØ­ل خليج هميشه فارس مي‌آورند و لباسهاي غواصي پوشيده و به زير آب مي‌روند. سفره تشکيل مي‌شد از يک ميز که منقش به نقشه ايران بود و وسايلي که اقوام مختلف به زير آب مي‌بردند.

در پايان نيز تبريک سال نو باز کردن پرچم مقدس جمهوري اسلامي ايران در زير آب بود که جمله خليج هميشه فارس بر آن Ø­ک شده بود. اين طرØ­ در اسفند ماه سال 86 با همکاري شبکه 2 سيما و گروه‌هاي غواصي خبره انجام شد.

هدف از اين طرØ­ توجه به مساله مطرØ­ شده در سايت‌هاي اينترنتي و مجامع جهاني در خصوص خليج فارس و ابراز اتØ­اد اقوام ايراني و تهيه اولين برنامه تلويزيوني از سفره هفت سين در زير دريا بود.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ارسال یک نظر