۱۳۹۰ فروردین ۱۰, چهارشنبه

Bozorg Tarin HOTEL Haye Jahan !!

بزرگترین هتل های جهان


گرچه از هر نوع دسته بندی می توان تعدادی از هتل های جهان را نام برد ولی تصاویری که در این ایمیل می بینید 20نمونه از بزرگترین هتل های جهان است که گنجایش آنها بین 3000 تا 7500 اتاق می باشد!
 

 

هتل مونت کارلو در لاس وگاس امریکا با 3،002 اتاق

http://www.asriran.com/files/fa/news/1389/11/23/165877_176.jpg


هتل Mirage در لاس وگاس امریکا با 3،044 اتاق

http://www.asriran.com/files/fa/news/1389/11/23/165878_343.jpg


دهکده بندر دیزنی نیواورلئان ریورساید و محله فرانسوی با 3،056 اتاق

http://www.asriran.com/files/fa/news/1389/11/23/165879_596.jpg


هتل Caesars Palace در لاس وگاس امریکا با 3،340 اتاق

http://www.asriran.com/files/fa/news/1389/11/23/165880_732.jpg


Hilton Hawaiian Village در هونولولو مرکز ایالت هاوایی در امریکا با 3،386 اتاق

http://www.asriran.com/files/fa/news/1389/11/23/165881_200.jpg


هتل Shinagawa Prince در توکیو ژاپن با 3،680 اتاق

http://www.asriran.com/files/fa/news/1389/11/23/165882_595.jpg


سیرک در لاس وگاس امریکا با 3،774 اتاق

http://www.asriran.com/files/fa/news/1389/11/23/165883_208.jpg


هتل Bellagio در لاس وگاس امریکا با 3،993 اتاق

http://www.asriran.com/files/fa/news/1389/11/23/165884_397.jpg


هتل Aria Resort در لاس وگاس امریکا با 4،004 اتاق

http://www.asriran.com/files/fa/news/1389/11/23/165885_988.jpg


هتل Excalibur در لاس وگاس امریکا با 4،008 اتاق

http://www.asriran.com/files/fa/news/1389/11/23/165886_990.jpg


هتل Ambassador City Jomtien در پاتایا تایلند با 4،219 اتاق

http://www.asriran.com/files/fa/news/1389/11/23/165887_259.jpg


هتل Luxor در لاس وگاس امریکا با 4،408 اتاق

http://www.asriran.com/files/fa/news/1389/11/23/165888_483.jpg


هتل Encore در لاس وگاس امریکا با 4،570 اتاق

http://www.asriran.com/files/fa/news/1389/11/23/165889_838.jpg


هتل Wynn در لاس وگاس امریکا با 4،570 اتاق

http://www.asriran.com/files/fa/news/1389/11/23/165890_657.jpg


آسیا در دبی با 6،500 اتاق

http://www.asriran.com/files/fa/news/1389/11/23/165891_649.jpg


هتل ونیزی در لاس وگاس امریکا با 7،117 اتاق

http://www.asriran.com/files/fa/news/1389/11/23/165892_729.jpg


هتل MGM در لاس وگاس امریکا با 7،372 اتاق

http://www.asriran.com/files/fa/news/1389/11/23/165893_127.jpg


هتل Izmaylovo در مسکو با 7،500 اتاق

http://www.asriran.com/files/fa/news/1389/11/23/165894_749.jpg


ارسال یک نظر