۱۳۹۰ فروردین ۹, سه‌شنبه

چرا انقلاب کردیم!؟

انقلاب کردیم تاهر کسی اعتراض کرد عاقبتش قبرستان نشود


—————————————————–
انقلاب کردیم تا ژاندارم های رژیم ظالم شاه به مردم بی دفاع حمله نکنند


———————————————————————
انقلاب کردیم تا همه بی واهمه و به دور از نیروهای سرکوبگر و لکنت زبان حقش را فریاد کنند


——————————————————–
انقلاب کردیم تا دانشگاه و دانشجو تحت سلطه و محاصره ی قلدران نباشند——————————————————
انقلاب کردیم تا مردم انتخابات فرمایشی نداشته باشند، انتخابات آزاد باشد


—————————————————————
انقلاب کردیم تا مردم بتوانند تجمعات آزاد داشته باشند و معترضین را خرابکار نام ندهند


———————————————–
انقلاب کردیم تا آیین دست بوسی و آقا و اربابی را براندازیم


——————————
انقلاب کردیم تا اسلام را زنده نگه داریم


المُلک یبقی مع الکُفر و لا یَبقی مع الظُلم


فرمان، بی دین بپاید، بی داد هرگز

ارسال یک نظر