۱۳۹۰ فروردین ۹, سه‌شنبه

بازگشت شادی آفرین

بازگشت شادی آفرین
طرف ميره مكه اينجوري براش پارچه نميزنن
اين عكس ها مربوط به يكي از بازماندگان سانحه هوايي چند روز پيشه كه خونش تو شهر علي آباد كتول استان گلستان هست


ارسال یک نظر