۱۳۹۰ فروردین ۱, دوشنبه

معنی قول و قرار را یاد بگیریم؟!!؟

پسری با پیراهن دکلته سبز و جوراب صورتی در مراسم ختم!! 

مطمئنا اگر فقط به تصاویر نگاه کنید، باخود خواهید گفت که این پسر دیوانه است اما بهتر که زود قضاوت نکنید.
 
 
 
Barry Delaney و Kevin Elliott دو دوست صمیمی بوده که در افغانستان مشغول جنگیدن بودند. آنها با یکدیگر قرار می‌گذارند که هر کدام از آنها زودتر کشته شد، دوست دیگر در مراسم خاکسپاری لباس سبز و جوراب صورتی بپوشد.
 
 
پس از این قول و قرار barry Delaney  در 24سالگی بخاطر حمله موشکی کشته می‌شود و Kevin در مراسم خاکسپاری به این صورت به قولی که داده بود عمل می‌کند.
 
مرحبا به رفاقت و دوستی آنها، واقعا مثال زدنی است.


آیا اگر شما جای او بودید شما هم اینکار را می کردید؟
ارسال یک نظر