۱۳۸۹ اسفند ۱۹, پنجشنبه

فریب دادن مغز


خطای دید see mistake

۱- چند ثانیه به نقطۀ کوچک سیاهرنگ وسط عکس بطور ثابت نگاه کنید. یعنی تا زمانی که بافرینگ پایین تصویر بطور کامل پر شود.
۲- بعد از طی این چند ثانیه عکسی سیاه و سفید ظاهر میشود ولی جالب اینجاست که تا زمانی که نگاهتان بطور ثابت بر روی نقطه سیاهرنگ متمرکز است، شما این عکس را رنگی می‌بینید!
امتحان کنید...
ارسال یک نظر