۱۳۸۹ اسفند ۲۳, دوشنبه

سوژه های ناب ناب ناب

يكي به من بگه علاف تر از اين دو تا تو اين دنيا پيدا ميشه؟
 
.
 
      

وای که اگه اون پرده نبود ؛ چه ها که نمیشد
جالب موضوع اینه که تا قبل از نماز همه توی هم میلولن و در کنار هم راه میرن  ولی در حال نماز ؛ اون پرده خیلی معنی داره
ارسال یک نظر