۱۳۸۹ اسفند ۲۲, یکشنبه

... حالم بد است
حالم بد است.حالم بد است ای مردم، حالم بد است.


حالم بد است، از رفتارهایتان حالم بد است،

از طرز رانندگیتان،

از برخورد و نگرش تان نسبت به جنس مخالف،

از داشتن غیرتهای بی مورد راجع به خواهر و مادرتان و بی غیرتی محض راجع به عزیزان دیگران!

از تحلیلهای سیاسی و اقتصادیتان در تاکسی،

از رد و بدل کردن بلوتوث های غیر اخلاقی،

از زیر پا گذاشتن حریم خصوصی دیگران،

 از آشغال ریختنتان در خیابان و جوی جنگلها!

از قابلیتتان برای تبدیل صحنه تصادف به محل جرح و قتل!

از بی تفاوتیتان نسبت به خونهای ریخته شده بر کف خیابان،

از نشستن در خانه هایتان و دنبال کردن اعتراضات از ماهواره!

از یکی نبودن حرف و عملتان!

از تعارفهای بی موردتان،

از غیبت کردنهای بسیارتان!

از تغییر نظرهای یک ساعته تان!!!

از بی تفاوتیتان نسبت به کودکان کار،

از جو حاکم بر ورزشگاه هایتان!

از مرگ بر گفتنها و درود فرستادنهای بی پشتوانه تان!

از عشقهای یک شبه تان!

از انتخاب دوستانتان بر مبنای نوع خودرواش!

از چاپیدن یکدیگرتان!

از قسم ها و دروغهای بی حد و حصرتان!

از بی مطالعه بودنتان!

از تن دادن و دل ندادنتان!

از ذوب شدنتان در فرهنگ غرب و فراموش کردن زبان مادریتان،

از رفتارهایتان در پاتایای تایلند وآنتالیای ترکیه،

از عدم رعایت نظافت شخصیتان،

از فروختن شرفتان به قیمت یک سال محصولات شرکت ساندیس!

از مدرک گرا بودنتان،

از کلاس گذاشتنهای بی موردتان،

از جوکهای قومیتی تان و برای دیگر هموطنانتان،

از نژاد پرستیتان،

از خواب دو هزار و پانصد ساله تان!

از ادعاهای گزافتان راجع به مشاهیر ایران و ندانستن تاریخ تولدشان!

از مصرفگرا بودنتان و کلاس دانستن آن،

از قسطی خریدن اتوموبیل بنزتان برای فخر فروشی!

از رقصیدنتان در مهمانی با روسری!

از خوردن مشروب بعد از اقامه نماز و !!! ....


 


از کجا بگویم از چه بگویم که حالم بد است،

خیلی هم بد است.

ارسال یک نظر