۱۳۸۹ اسفند ۲۵, چهارشنبه

عکس شخصی که خودروی دکتر احمدی نژاد را خرید

عکس شخصی که خودروی دکتر احمدی نژاد را خرید  
 
عکس: شخصی که خودرو احمدی نژاد را خریدعکس: شخصی که خودرو احمدی نژاد را خرید
 
 
 
عکس: شخصی که خودرو احمدی نژاد را خرید
 
قیمت 2 میلیارد و پانصد میلیون تومان
2/500/000/000
تــومان
ارسال یک نظر