۱۳۸۹ اسفند ۱۶, دوشنبه

18+


اگر خدایی نکرده اتفاقی برای شما افتاده و می خواهید از طریق ایمیلتان
پیغامی را برای کسی بفرستید
.


به خاطر آنکه گیرنده هرچه سریع تر اون میل را چک کند

 حتماٌ در قسمت موضوع +18 را نوشته تا خارج از نوبت به میلی که فرستاده اید رسیدگی شود...!!!!


ارسال یک نظر