۱۳۹۰ شهریور ۱۳, یکشنبه

موزه مادام توسوی شیراز

موزه مادام توسوی شیراز


 
موزه تاريخ فارس

http://fars.isna.ir/Default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=16020http://fars.isna.ir/Files/News/Image/13902/12533.jpgنقش برجسته حاملان تخت شاهي (اورنگ بران)
 
http://fars.isna.ir/Files/News/Image/13902/12534.jpgنمایی از موزه مشاهیر فارسhttp://fars.isna.ir/Files/News/Image/13902/12535.jpgعشایر فارسنمای بیرونی موزه؛ خانه زینت الملوک شیرازhttp://fars.isna.ir/Files/News/Image/13902/12537.jpgلوح های هخامنشیhttp://fars.isna.ir/Files/News/Image/13902/12538.jpgکریم خان زند- موسس خاندان پادشاهي زند در ايرانhttp://fars.isna.ir/Files/News/Image/13902/12539.jpgروز بهان بقلي- صوفي و مفسر قرآن كه 50 سال در مسجد جامع عتيق وعظ مي كردhttp://fars.isna.ir/Files/News/Image/13902/12540.jpgاز راست : ابوالقاسم انجوی شیرازی - علی اصغر حکمت - محمد نمازیhttp://fars.isna.ir/Files/News/Image/13902/12541.jpgسعدی شیرازی شاعر قرن هفتم كه غزل عاشقانه او به والاترين حد لطافت رسيده استhttp://fars.isna.ir/Files/News/Image/13902/12542.jpgزینت الملك قوامي دختر حبيب الله خان كه زني مومن و خير بوده استhttp://fars.isna.ir/Files/News/Image/13902/12543.jpgآتوسا ؛ دختر کورش بزرگ -ابتدا همسر كمبوجيه بعد برديا و سپس زن داريوش اول شدhttp://fars.isna.ir/Files/News/Image/13902/12544.jpgميرزا احمد ني‌ريزي ـ قرآن نويس و نامدارترين خوشنويس قلم نسخ در ايرانhttp://fars.isna.ir/Files/News/Image/13902/12545.jpgآیت الله سید عبدالحسین
دستغیب شیرازی - عالم و مجتهد بزرگ ديني شيراز و سومين شهيد محراب http://fars.isna.ir/Files/News/Image/13902/12546.jpgآقا لطفعلي صورتگر شيرازي - نقاش صاحب سبك شيرازي كه آثارش زينت بخش موزه هاي ايران و جهان استhttp://fars.isna.ir/Files/News/Image/13902/12547.jpgجای خالی مجسمه حافظ در موزه مشاهیر فارس
http://fars.isna.ir/Files/News/Image/13902/12548.jpgسردار شهید حاج مجید سپاسی- فرمانده گردان تيپ پياده امام سجاد (ع)http://fars.isna.ir/Files/News/Image/13902/12549.jpgبابا فغاني شيرازي شاعر غزلسراي شيرازي -عکس : امیر حسین ذوالفقاری –
ایسناhttp://fars.isna.ir/Default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=16029http://fars.isna.ir/Files/News/Image/13902/12559.jpgابن باکویه ( باباکوهی ) - از مشاهير بزرگ صوفيه در سده چهارم و اوايل سده پنجمhttp://fars.isna.ir/Files/News/Image/13902/12560.jpgالله وردی خان- از حاكمان فارس در قرن يازدهم
هجريhttp://fars.isna.ir/Files/News/Image/13902/12561.jpgتيمسار سرلشكر خلبان شهيد عباس دورانhttp://fars.isna.ir/Files/News/Image/13902/12562.jpgابن ‌مقفع -نويسنده بزرگ و مترجم آثار پهلوي به عربيhttp://fars.isna.ir/Files/News/Image/13902/12563.jpgحمیدی شیرازی - علی سامی - صولت الدوله قشقاییhttp://fars.isna.ir/Files/News/Image/13902/12565.jpgخشايارشاه فرزند داريوش بزرگ كه در 486 ق.م به پادشاهي رسيدhttp://fars.isna.ir/Files/News/Image/13902/12566.jpgشاپور ساسانی- پسر اردشير دومين پادشاه ساساني كه پس از او به سلطنت رسيدhttp://fars.isna.ir/Files/News/Image/13902/12567.jpgباربد-موسيقي دان و شاعر دربار خسروپرويزhttp://fars.isna.ir/Files/News/Image/13902/12568.jpgملاصدراي شيرازی - فيلسوف برجسته قرن يازدهم هجريhttp://fars.isna.ir/Files/News/Image/13902/12569.jpgقاآنی - از شاعران دوران قاجار در شيرازhttp://fars.isna.ir/Files/News/Image/13902/12570.jpgقطب الدین شیرازی- از عالمان قرن هفتم است كه به تحصيل طب پرداختhttp://fars.isna.ir/Files/News/Image/13902/12571.jpgعلامه دوانی - از دانشمندان شيعي متبحر در كلام،حكمت،عرفان،حديث و تفسيرhttp://fars.isna.ir/Files/News/Image/13902/12572.jpgمنصور حلاج - از عارفان قرن سوم و اوايل قرن چهارم و از شاگردان جنيد بودhttp://fars.isna.ir/Files/News/Image/13902/12573.jpghttp://fars.isna.ir/Files/News/Image/13902/12574.jpgوصاف شيرازی- اديب،مورخ و شاعر شيرازيhttp://fars.isna.ir/Files/News/Image/13902/12575.jpgمجدالدين فیروزآبادی- در هفت سالگي قرآن را حفظ كرد-او در فقه،حديث و فنون ادبي متبحر بودhttp://fars.isna.ir/Files/News/Image/13902/12576.jpgسرباز هخامنشي -عکس : امیر حسین ذوالفقاری - ایسناhttp://fars.isna.ir/Default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=16034http://fars.isna.ir/Files/News/Image/13902/12578.jpgوصال شيرازی - شاعر،اديب و خوشنويس برجسته قرن سيزدهمhttp://fars.isna.ir/Files/News/Image/13902/12579.jpgلطفعلی خان زند - هشتمين و آخرين پادشاه زندhttp://fars.isna.ir/Files/News/Image/13902/12580.jpgسيبويه - از عالمان نحو و لغت قرن دوم هجريhttp://fars.isna.ir/Files/News/Image/13902/12581.jpgاَبش خاتون -فرمانرواي فارس و دختر سعد بن ابوبكر بن سعد زنگيhttp://fars.isna.ir/Files/News/Image/13902/12582.jpgمیرزا جهانگیر خان شیرازی - مدیر روزنامه صوراسرافیل، شاعر و نويسنده آزادي‌خواهhttp://fars.isna.ir/Files/News/Image/13902/12583.jpgآیت الله بهاالدین محلاتی فرزند مرحوم شيخ جعفر محلاتي و از علما و مجتهدين فارسhttp://fars.isna.ir/Files/News/Image/13902/12584.jpgآيت الله سيدنورالدين حسينی شيرازی،مجتهد ،نويسنده و سخنور شيرازيhttp://fars.isna.ir/Files/News/Image/13902/12585.jpgآیت الله سید عبدالحسین لاری - فقيه و عالم ديني كه نسبش با بيست واسطه به امام موسي كاظم (ع) مي رسدhttp://fars.isna.ir/Files/News/Image/13902/12586.jpgآيت‌الله ميرزای شيرازی- از عالمان روحاني قرن 14 است كه فتواي معروف تحريم تنباكو دادhttp://fars.isna.ir/Files/News/Image/13902/12587.jpgنصيرالملك مسجد و خانه نصير الملك و نيز ساختمان باغ ارم رادر شيراز بنيان نهاد http://fars.isna.ir/Files/News/Image/13902/12588.jpgنورالدين رضوی سروستانی استاد آواز كه از پادشاه بلژيك دكتراي موسيقي گرفتhttp://fars.isna.ir/Files/News/Image/13902/12589.jpgشاه شجاع - از حاكمان فارس و از جمله ممدوحان حافظ در قرن هشتم هجري استhttp://fars.isna.ir/Files/News/Image/13902/12590.jpgآغا محمد خان قاجار - بنيانگذار سلسله قاجاريهhttp://fars.isna.ir/Files/News/Image/13902/12591.jpgسرباز هخامنشيhttp://fars.isna.ir/Files/News/Image/13902/12592.jpgکریم خان زند - موسس خاندان پادشاهي زند در ايرانhttp://fars.isna.ir/Files/News/Image/13902/12593.jpgعشاير فارس -عکس : امیر حسین ذوالفقاری - ایسنا
ارسال یک نظر