۱۳۹۰ شهریور ۱۳, یکشنبه

زن، چراغ خانه است

زن، چراغ خانه است

مي گويند زن، چراغ خانه است. لابد شنيده ايد که در همين راستا و با توجه به سطح درآمد، بعضي ها طرفدار"چهلچراغ" شده اند و بعضي ها طرفدار"صرفه جويي در مصرف برق"!
با اين حساب مي شود اين تعاريف را نيز ارائه داد:

* معشوق:
لامپ مهتابي! (در راستاي رمانتيک بودن قضيه!)

* همسر موقت:
لامپ کم مصرف!

* همسر دائم:
همان چراغ خانه.

* همسر مطلقه:
لامپ سوخته!

* همسر ايده آل:
چراغ جادو!( هردو افسانه اند!)

شعر مرتبط:
با غول چراغ ، آرزوئی بکنيد
از او طلب فرشته خويی بکنيد
يک دانه بس است زن، مگر نشنيديد
'در مصرف برق صرفه جويي بکنيد'؟!
ارسال یک نظر