۱۳۹۰ شهریور ۱۳, یکشنبه

ساخت جزيره كره زمين در دبي

ساخت جزيره كره زمين در دبي
 شش سال از زمان آغاز ساخت اين جزيره هاي مصنوعي مي گذرد. پيش بيني مي شود هشتاد هزار نفر در هشت هزار آپارتماني كه در آنها ساخته مي شوند ساكن گردند.
 تلوزيون نشنال جيوگرافيك آمريكا در گزارش جديدي از اين نقشه پرده بر مي دارد. ساخت مجمع الجزايري به شكل نقشه جهان! دبي سه جزيره مصنوعي را در خليج فارس در دست ساخت دارد. كار ساخت اين جزاير شش سال به درازا خواهد كشيد.
ارسال یک نظر