۱۳۹۰ شهریور ۲۶, شنبه

عکس برکزیده ناشنال جئوگرافیکعکسی که از طرف ناشنال جئوگرافيک برنده ی جايزه ی سال 2009 شد
          اين عکس نمايانگر اوج سادگی بازگشت به طبيعت فرو رفتن در خلسه و تفکر و
عمق انديشه 
  ميباشد
 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
  http://www.kalyyan.com/ta7meel/uploads/images/domain-cfdbed78c3.jpg

ارسال یک نظر