۱۳۹۲ اردیبهشت ۲۰, جمعه

سی و چهار سال صف به روایت تصویرسی و چهار سال صف به روایت تصویر
صف نفت
صف گاز
صف بنزین
صف مرغ
صف برنج آلوده هندی
صف افطاری
صف مسافران
صف مترو
صف خرید سکه
صف بیمارستان
صف وام اشتغال روستایی
صف نان
صف دستشويي
صف آب آلوده ی رایگان
صف دریافت يارانه
صف تماشای اعدام
صف گوشت
صف خرید ارز
صف برای بوسیدن ضریح  امام زاده
و صد البته صف ساندیس نذري!!!ارسال یک نظر