۱۳۹۲ اردیبهشت ۲۰, جمعه

تفاوت کمبود جنسی با تمایل جنسی و رابطه اش با فرگشت

تفاوت کمبود جنسی با تمایل جنسی و رابطه اش با فرگشت

هر مردی در یک دوره از زندگی اش شاید قادر گردد تا از مرحله «محتاج جنسی» عبور کند و وارد دوران « تمایل جنسی» شود. تحول فوق ربط زیادی به موقعیت اقتصادی و اجتماعی و حتی سن او ندارد.

او مردی است که انگیزه اش برای بودن در کار زن و تمایل جنسی اش به او نه بر سر رفع نیاز غیر قابل کنترل بلکه به خاطر زیبایی، ظرافت و متفاوت بودن هویت زن است. او مردی است که پی برده است اعتماد به نفسش ناشی از احساس امنیت و محبتی است که از توجه صمیمانه زن نصیبش می شود نه از خشونت و قدرتی که اعمال خواهد کرد.

مردانی که بتوانند در عمل ثابت کنند دستیابی به سکسِ هر چه بیشتر تنها هدف و مقصود اصلی شان نیست افرادی هستند که فرضیه
The handicap principle برای شان کارایی چندانی ندارد.

زیست شناس معروف Amotz Zahavi فرضیه « اصلِ فلج» خودش را از کنجکاوی و نگرانی بدون پاسخِ داروین نسبت به نقش و نگار طاووس عاریه گرفته است. فرضیه او اما بر اساس تئوری داروین به این حقیقت اشاره دارد که :« در دنیای حیوانات، رقابت برای تولید فرزند، قوی تر و تعیین کننده تر از میل به زندگی و بقا عمل می کند.»

برای همین، پر طاوس و شاخ گوزن، با وجود آنکه در بسیاری از موارد خطر از دست دادن جان و شکار شدن را برای آنها بیشتر می کند ولی به دلائلی، در طول فرگشت نوع شان، به این صورت اغراق آمیز در آمده اند.

اتفاقی که قانون "انتخاب طبیعی" داروین را زیر پا می گذارد* چون از نظر داروین، فیزیک حیوانات می بایست در خدمت تطبیق هر چه بیشتر موجود زنده با دنیای پیرامون عمل کند.

گسترش تحقیقات و نظرات فرگشتی معاصر نظیر فرضیه « اصل فلج» توضیح می دهد که چرا پرندگان ماده ترغیب می شوند تا به صدای رساتر و زیباتر پرنده های نر پاسخ دهند یا بدن سه برابر بزرگتر فیل دریایی مذکر به چشم همنوعان ماده شان جذاب گردد. در حالی که سر و صدای پرنده و جثه فیل دریایی و بدن چشمگیر پروانه و سایر نشانه های «اصل فلج» برای حیوانات مذکر بهای گرانی در پی خواهد داشت.

مردانی که لازم ندارند ماشین های شیک و پر سرعت، بدن قهرمانان بدن سازی و سایر نشانه های « اصل فلج» را به رخ زنان بکشند در حقیقت همان هایی هستند که ابزار تحول یافته تری نظیر مهربانی، احترام، و توجه واقعی به زنان، آنها را مجذوب جنس مخالف می سازد.

مردان معاصر روز به روز از نیازمندی های غریزی و رقابت های جنسی حیوانات فاصله می گیرند و روابط شان با زنان بیشتر از آنکه ناشی از کمبود جنسی باشد به خاطر تمایل جنسی شان به زنان خواهد بود.


* توضیح اینکه سالیان سال پس از اظهارات داروین دانشمندان متوجه شدند قانون انتخاب طبیعی به تنهایی فرگشت را توضیح نمیدهد و موارد دیگری نیز بر آن تاثیر دارد...در واقع فرگشت از دیدگاه دانشمند امروز تنها به وسیله "انتخاب طبیعی" و تنازع بقا شکل نمیگیرد.
این به معنی رد شدن نظریه داروین نیست بلکه به معنی این است که نطریه داروین امروزه کاملتر شده است.

برگرفته از مجله مرد روز / فردتنده و توضیح: پونه
ارسال یک نظر