۱۳۹۲ اردیبهشت ۲۰, جمعه

مهرورزی

*مهرورزی*
توجه کردین در ايران پدرها و مادرها مقابل فرزندشون همدیگر را نوازش نمی کنند
و در آغوش نمی کشند و اينکار رو مقابل کودک زشت می دانند
(
البته خانواده های فرهیخته هم وجود دارند که چنين نيستند) 
اما هنگام مشاجره رعايت فرزند را نمی کنند و مقابل او با هم مشاجره می کنند
و فرزند چه بسا از داد و بيداد آنها به گريه می افتد
خوب در ايران کودکان از کجا مهرورزی بياموزند ؟
نوازش و مهرورزی در رسانه ها ممنوع است ، در مدرسه ممنوع است ، در خانواده
ممنوع است
البته در آغوش گرفتن کودکان فقط مرسوم است ، کودک نيز می آموزد که فقط در آغوش
گرفتن کودکان مرسوم است   
از طرف ديگر مشاجره در خانواده آزاد است ، خبرهای پر از جنجال و وحشت در رسانه
ها آزاد است
پس ذهن کودک در ايران بيشتر از مهرورزی ، خشونت را می آموزد
حال نمی شود انتظار داشت که اين کودک بزرگسال بتواند خشونت نورزد و مهر بورزد
بيايد از خود آغاز کنيم ، بياييد کمتر انتقاد کنيم و بيشتر تشکر کنيم ، بياييد
بيشتر مهر بورزيم
از همين امروز میتوان آغاز کرد ،
شاداب باشيد
ارسال یک نظر