۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۷, یکشنبه

funny  
عکس های خنده دار از سوتی های مردم دیگر کشورها ، www.irannaz.com
عکس های خنده دار از سوتی های مردم دیگر کشورها ، www.irannaz.com
عکس های خنده دار از سوتی های مردم دیگر کشورها ، www.irannaz.com
عکس های خنده دار از سوتی های مردم دیگر کشورها ، www.irannaz.com
عکس های خنده دار از سوتی های مردم دیگر کشورها ، www.irannaz.com
عکس های خنده دار از سوتی های مردم دیگر کشورها ، www.irannaz.com
عکس های خنده دار از سوتی های مردم دیگر کشورها ، www.irannaz.com
عکس های خنده دار از سوتی های مردم دیگر کشورها ، www.irannaz.com
عکس های خنده دار از سوتی های مردم دیگر کشورها ، www.irannaz.com
عکس های خنده دار از سوتی های مردم دیگر کشورها ، www.irannaz.com
عکس های خنده دار از سوتی های مردم دیگر کشورها ، www.irannaz.com
عکس های خنده دار از سوتی های مردم دیگر کشورها ، www.irannaz.com
عکس های خنده دار از سوتی های مردم دیگر کشورها ، www.irannaz.com
عکس های خنده دار از سوتی های مردم دیگر کشورها ، www.irannaz.com
عکس های خنده دار از سوتی های مردم دیگر کشورها ، www.irannaz.com
 
 


--
اگر کینه نبود، قلب ها تمام حجم خود را در اختیار عشق می گذاشتند.
و من با دستانی که زخم خورده توست گیسوان بلند تو را نوازش می کردم
و تو سنگی را که من به شیشه ات زده بودم را به یادگار نگه میداشتی
و ما پیمانه هایمان را شبهای مهتابی به سلامتی دشمنانمان پر می کردیم.
"شریعتی"
ارسال یک نظر