۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۶, شنبه

انگشت

من پاك گيج شدم !!!
انگشت شیث فاجعه فرهنگی بود؛
انگشت ديپلمات سفارت ايران در برزيل تفاوت فرهنگیِ !!!!!
ارسال یک نظر