۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۶, شنبه

یک لباس عروس با 3 هزار پر طاووسطبق گفته مالك مركز نگهداری طاووس ها در چین، این پرها به مدت یك ماه از 200 طاووس نگهداری شده در این مركز جمع آوری شده که جهت تهیه ی این لباس گرانقیمت استفاده شده است.
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org
ارسال یک نظر