۱۳۹۱ اردیبهشت ۲۴, یکشنبه

عكس ها یی که سخنان زيبا مي گويند

كليد حل همه مشكلات از نگاه بعضي ها:
کاریکاتور های جدید و با مفهوم - www.RadsMs.com
ما به كيا اعتماد كرديم؟؟؟
کاریکاتور های جدید و با مفهوم - www.RadsMs.com
گاهي اگر بخواهيم به هر قيمتي به مقصودمون برسيم:
کاریکاتور های جدید و با مفهوم - www.RadsMs.com
زيبايي به چه قيمت؟
کاریکاتور های جدید و با مفهوم - www.RadsMs.com
راستي كه فرعيات زندگي انسان را چنين از اصل ها غافل ميكند:
کاریکاتور های جدید و با مفهوم - www.RadsMs.com
چه خوبست اگر اينطور به زمان نگاه كنيم:
کاریکاتور های جدید و با مفهوم - www.RadsMs.com

ارسال یک نظر