۱۳۹۰ آبان ۶, جمعه

مقایسه فضاپیماهایی که جانشین شاتل خواهند شد


shatel

پس از گذشت سه دهه از عمر شاتل و پایان گرفتن دوره آن، آمریکا وسیله دیگری برای اعزام فضانورد به فضا ندارد. سازمان فضایی آمریکا، ناسا، اکنون انتظار دارد که بخش خصوصی نسل جدیدی از فضاپیماها را برای انتقال خدمه و بار به ایستگاه فضایی بین المللی و مدارهای سطح پایین زمین، عرضه کند. در اینجا جزییاتی درباره پنج جانشین احتمالی شاتل ارائه کرده ایم.

http://www.afdownload.com/wp-content/uploads/2011/09/persian_shuttle_successors_mpcv.jpghttp://www.afdownload.com/wp-content/uploads/2011/09/persian_shuttle_successors_all1.jpghttp://www.afdownload.com/wp-content/uploads/2011/09/persian_shuttle_successors_blue_origin.jpghttp://www.afdownload.com/wp-content/uploads/2011/09/persian_shuttle_successors_cst-100.jpghttp://www.afdownload.com/wp-content/uploads/2011/09/persian_shuttle_successors_dragon.jpghttp://www.afdownload.com/wp-content/uploads/2011/09/persian_shuttle_successors_dream.jpg


--


ارسال یک نظر