۱۳۹۰ آبان ۶, جمعه

به عکس زیر توجه کنید

به عکس زیر توجه کنید :
bgyqkmdb7fpynbl9mvn.jpg
اگه 2 تا خوک 1بچه خوک دیدی که هیچی
همه چی خوبه
....
....
....
....
....
....
اما در غیر این صورت خودت رو به دکتر نشون بده !
ارسال یک نظر