۱۳۹۰ مهر ۲۰, چهارشنبه

مهر مادری بچه شیر را نجات داد


 درجدیدترین عکسهایی که یک عکاس آماتور تهیه کرده است. در حالیکه یک توله شیر بر لبه پرتگاهی سقوط کرده است و امکان کمک به او به هیچ وجه میسر نیست، مادر این توله شیر در اقدامی‌شجاعانه فرزند خود را نجات میدهد. این در حالی است که دیگر شیرها در ابتدا قصد کمک دارند اما خطر این پرتگاه آنقدر زیاد است که منصرف می‌شوند و پا پس می‌کشند.


صدای ناله‌های توله شیر ماد را نگران می‌کند.

عده ای از شیرهای گله پا پیش می‌گذارند تا کمک کنند اما هیچکدام جرات نمی‌کنند تا پایین بروند و کمک کنند.


تنها مادر توله شیر جرآت میکند از دره خطرناک برای کمک پایین برود.

و پایان خوش ماجرا، توله شیر به یاری د شجاعت مادرش نجات یافت. اما شیر نر کجا بود؟

ارسال یک نظر