۱۳۹۰ آبان ۸, یکشنبه

خانوماي عزيز


 
خانومای عزیز ؛شما کدوم نوع آلتو میپسندید؟!
.
.
.
.
...
... ... ... .
. .
.
.
. ... .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
آلت+شیفت؟(Alt+Shift)
آلت+تب؟(Alt+Tab)
یا اصلاً آلت+کنترل+دلت(Alt+Ctrl+Delete)

ای آدمای منحرف!اومدین اینجا دنبال چیزای بدبد بگردین واقعاً؟
ارسال یک نظر