۱۳۹۳ خرداد ۴, یکشنبه

دوست دختر


میدونی این کلمه یعنی چی؟
میفهمی این عنوان یعنی چی؟
یعنی من زنش نیستم.
نامزدش نیستم.
این یعنی من فقط دوسش دارم .
میخوامش بدون قید بند و اون دفترچه سرخ کذایی .
یعنی لازم نبوده برم ازش بیست تا امضا تو حضور ده تا شاهد بگیرم که بهم ثابت شه دوسم داره .
یعنی من خودمو با هزار تا سکه آویزونش نکردم.

تو ممکنه از این کلمه بدت بیاد ولی من بهش افتخار میکنم.
قرار نیست هر رابطه ای رو با ازدواج تطهیر کنم.
من از خودم و از بدنم و از رابطه ای که دارم خجالت نمیکشم.
نمیگم رابطمون عاشقانه است.
نه یه رابطه ی انسانیه.
دو تا آدم که همه چیز همو میخوان.
بدن همو میخوان. لبای همو میخوان. دستای همو میخوان.
دو تا آدم که وقتی بغل تو بغل هم میشن فقط و فقط برای خود همون لحظه است.
ادامه ی زندگی همو با زنجیر به هم نمی بندیم.
حالا تو هی لبتو گاز بگیر. هی پشت چشم نازک کن.
هی بگین کاسپین نامزد ندا بود. لبخند دوست امیر بود. نهال دوست بهنام بود!

جمع کنین بساط هرزگیتونو که فکر میکنین با این کارا می تونین چیزی رو عوض کنین.
جمع کنین این دوستش دوستش گفتن رو.


--
مانی
Iran Web Host
Manico.ir

Google Plus ID : manidigit
Facebook ID : nimaormani
Yahoo ID : nimaormani
Skype : nimaormani
oovoo : nimaormani


http://irwhost.com/http://manico.ir/

ارسال یک نظر