۱۳۹۳ خرداد ۳, شنبه

یه روز یه مرده قصابی رو میاره خونش تا گوسفندی رو براش سر ببره
مرده به قصابه میگه: داداش میخوام برام تیکه تیکش کنی با گوشتش کباب درست کنم،
سر و پاها و روده و معده اش رو هم تمیز کن میخوام کله پاچه درست کنم،
پوستشم با خودت نبر میخوام سجاده درست کنم،
با مدفوعش هم میخوام کود درست کنم و
بقیه چیزاشم بذار میخوام برا گربه،
خدا حفظت کنه راستی... از استخوناش هم خانومم میخواد سوپ درست کنه

گوسفنده نگاش میکنه میگه:
پدر سگ،
میخوای صدامم ضبط کن بذار واسه رینگتون موبایلت؟؟!
ارسال یک نظر