۱۳۹۳ خرداد ۳, شنبه

مراقب ساده ها باش!
اگه در مقابل یه آدم ساده دل بی معرفتی کنی،
.
انتقام نمیگیره
.
.
.
"میره"
یه جوری میره که انگار از اول نبوده
و
تو
بعدها متوجه میشی
که
چه اتفاقی افتاده !
شاید وقتی متوجه بشی
به خودت بگی
کاش
کاش
کاش
یه چیزی میگفت
کاش
انتقام میگرفت
کاش
حداقل یه حرفی میزد
چه میدونم
"اصلا فحش میداد . . !"
ارسال یک نظر