۱۳۹۱ مرداد ۱, یکشنبه

Joke 


تاریخچه اختراع حجاب: آدم به حوا: پاشو یه برگی چیزی بپوش این یارو جنتی خیلی هیزه!
 
نصیحت امام جمعه قزوین به جنیفرلوپز: دخترم حیف تو نیست با این اندام قشنگت خم نمیشی دو رکعت نماز بخونی
 
 
اصفهانیه صبح از خواب بلند میشه می بینه زنش مرده داد میزنه به دخترش میگه : ملیحه بابا ننت مردس، چای برا دو نفر دم کون!
 
 
به روز مرگ چو تابوت من روان باشد ، گمان مبر که کسی در میان آن باشد...سروده: آیت اله جنتی ... دیوان(مرگ،عمرا")
 
 
التماس لر به عابر بانک: غلط کردم ، ... خوردم پول نمی خوام گواهیناممو بده!
 
 
به خاطر گرانی سکه ،بانک مرکزی کارتهای "آفرین ،صد آفرین ، هزارو سیصدآفرین عروس خوب و نازنین" جهت عروسیها چاپ کرد
 
 
شعار مردم در زمان ورود جنتی در نماز جمعه: صل علی محمد فسیل زنده آمد!

ارسال یک نظر