۱۳۹۱ مرداد ۱, یکشنبه

لغتنامه تصويري


 
 
 
 
ليموزين
 
 
 
 
 
 
دل به دل راه داره
 
 
 
 
 
 
عروسي
 
 
 
 
 
 
 
مرغابي
 
 
 
 
 
 
 
بسيجي
 
 
 
 
 
 
اينجوري كه بوش مياد
 
 
 
 
 
 
 
سيتروئن (Citroen)
 
 
 
 
 
 
دهلي نو
 
 
 
 
 
 
ابي
 
 
 
 
 
 
حامل هاي انرژي
 
 
 
 
 
 
 
قندهار
 
 
 
 
 
 
 
گونه هاي نادر
 
 
 
 
 
 
حامد بهداد
 
 
 
 
 
 
ژلاتين
 
 
 
 
 
دليل نام گذاري اين رشته كوه ها به نام "كليمانجارو"
 
 
 
 
 
 
مدينه
 
 
 
 
 
 
 
 
نمك نشناس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
چاي سبز

ارسال یک نظر