۱۳۹۰ اسفند ۲۵, پنجشنبه

اعجاز سايه‌ها

سایه رو همه می دونیم چیه هر گاه جسمی در مقابل نور قرار بگیره تشکیل سایه میده .
تام ری 18 ساله دانشجوی گرافیک هست او اهل لندن هست و 4 سال هست به این کار علاقه پیدا کرده  

 
 www.Iranvij.ir |  گروه اینترنتی ايران ويج ‌
 
 
 www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ايران ويج ‌
 
 
 www.Iranvij.ir     |    گروه    اینترنتی ايران ويج ‌
 
 
 www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ايران ويج ‌
 
 
  www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ايران ويج ‌
 
 
 www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ايران  ويج ‌
 
 
 www.Iranvij.ir     |     گروه   اینترنتی  ايران ويج ‌
 
 
 www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ايران ويج ‌
 
 
 www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ايران ويج ‌
 
 
 www.Iranvij.ir   |  گروه    اینترنتی    ايران  ويج  ‌
 
 
 www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ايران    ويج  ‌
 
 
 www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ايران ويج ‌
 
 
 www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ايران   ويج ‌
 
 
 www.Iranvij.ir  |   گروه   اینترنتی ايران ويج ‌
 
 
 www.Iranvij.ir  |   گروه اینترنتی ايران ويج ‌
 
 
 www.Iranvij.ir | گروه   اینترنتی ايران ويج ‌
 
 
 www.Iranvij.ir |     گروه    اینترنتی ايران ويج ‌
 
  www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی  ايران  ويج ‌
 
 
 www.Iranvij.ir | گروه  اینترنتی ايران ويج ‌
 
ارسال یک نظر