۱۳۹۰ اسفند ۲۸, یکشنبه

اسکی روی آب همزمان 145 نفر !!!


رکوردی جدید برای کتاب گنیس
 

http://marshal-modern.ir/Archive/25980.aspx
 
 
 
 
 
 
 
http://marshal-modern.ir/Archive/25981.aspx
 
 
 
 
 
 
 
http://marshal-modern.ir/Archive/25982.aspx
 
 
 
 
 
 
 
http://marshal-modern.ir/Archive/25983.aspx
ارسال یک نظر