۱۳۹۰ بهمن ۳, دوشنبه

سیر تاریخ-متن
1350

باید انقلاب کنیم تا خوشبخت بشیم

 

1360 
 
جنگ تموم بشه صد در صد خوشبختیم

 

1370

باید کشورمونو بسازیم تا شاید خوشبخت شیم

 

1380

اگه معجزه بشه احتمال اینکه خوشبخت بشیم هست

 

1390

خدایا کمک کن از اینکه هست بد بخت تر نشیم

خدا بعدیش رو به خیر کنه

ارسال یک نظر