۱۳۹۰ دی ۲۵, یکشنبه

عجیب ترین حفره خروجی آب سد در جهان

حفره خروجي آب سد مونتيسللو

 
سد مونتيسللو در ايالت كاليفرنياي آمريكا واقع شده است.
 اين سد به خروجي آب جالبش معروف مي باشد كه 48,400 متر مكعب آب را در هر ثانيه از سد خارج مي كند. قطر اين حفره 27 متر مي باشد.
براي عضويت در بزرگترين گروه اينترنتي ايران کليک نماييد
براي عضويت در بزرگترين گروه اينترنتي ايران کليک نماييد
براي عضويت در بزرگترين گروه اينترنتي ايران کليک نماييد
براي عضويت در بزرگترين گروه اينترنتي ايران کليک نماييد
براي عضويت در بزرگترين گروه اينترنتي ايران کليک نماييد
براي عضويت در بزرگترين گروه اينترنتي ايران کليک نماييد
براي عضويت در بزرگترين گروه اينترنتي ايران کليک نماييد
براي عضويت در بزرگترين گروه اينترنتي ايران کليک نماييد
براي عضويت در بزرگترين گروه اينترنتي ايران کليک نماييد
براي عضويت در بزرگترين گروه اينترنتي ايران کليک نماييد
براي عضويت در بزرگترين گروه اينترنتي ايران کليک نماييد
براي عضويت در بزرگترين گروه اينترنتي ايران کليک نماييد
براي عضويت در بزرگترين گروه اينترنتي ايران کليک نماييد
براي عضويت در بزرگترين گروه اينترنتي ايران کليک نماييد
براي عضويت در بزرگترين گروه اينترنتي ايران کليک نماييد
براي عضويت در بزرگترين گروه اينترنتي ايران کليک نماييد
ارسال یک نظر